Osioł to naturalny piechur. Dzikie stada pokonują dziennie ponad 25km. Zabierając nasze osiołki na spacer spełniamy ich podstawową potrzebę przemieszczenia się oraz dbamy o ich zdrowie walcząc z najczęstszą dolegliwością osła domowego – otyłością.