Osiołkowo

Szkoły i grupy

KORZYŚCI PŁYNĄCE ZE SPOTKAŃ ZE ZWIERZĘTAMI I CHARAKTER ZAJĘĆ

Zajęcia ze zwierzętami niosą szereg pozytywnych oddziaływań na osoby biorące w nich udział i są zalecane przez Światową Organizację Zdrowia – WHO. Badania naukowe dowodzą, że w obecności zwierząt poprawia się nasze samopoczucie, obniża ciśnienie krwi, spada poziom trójglicerydów i cholesterolu. Interakcja człowiek – zwierzę, powoduje również wzrost beta-endorfin, prolaktyny, oksytocyny, dopaminy oraz spada poziom kortyzolu, co ma miejsce w sytuacjach odprężenia i zadowolenia. Zajęcia z osłem wpływają więc na nasze emocje, pozwalają opanować lęki, motywują do działania, niwelują stres, pomagają nam się zrelaksować i oderwać od zmartwień. Udziela nam się spokój osła i opanowanie.

Zwierzę lubi nas bezwarunkowo, uczy akceptacji i tolerancji, a także działa pozytywnie na poczucie własnej wartości. Rozwija empatię i relacje społeczne. Onoterapia stawia przed pacjentem nowe wyzwania, a droga do ich pokonania w towarzystwie osła staje się przyjemniejsza i łatwiejsza. 

Zajęcia zachęcają do spontanicznej aktywności ruchowej, stymulują nasze ciało i wszystkie zmysły. Dodatkowo zajęcia odbywają się na łonie natury. Wiele badań wskazuje na leczniczy wpływ takiego otoczenia na nasze zdrowie psychiczne. Otwarta trawiasta przestrzeń i obecność lasu wpływają m.in. na poprawę koncentracji, umiejętność wyciszenia się, zdolności poznawcze, rozwój duchowy.

Każde spotkanie z osiołkami ma charakter terapeutyczny. Onoterapia – to interdyscyplinarna forma animaloterapii, mająca na celu poprawę funkcjonowania człowieka w sferze emocjonalnej, fizycznej, poznawczej i społecznej, przy udziale przygotowanego do tego celu osła. Celem zajęć onoterapeutycznych dla grup szkolnych będzie usuwanie lęków, rozwijanie empatii, wrażliwości, kształtowanie świadomości, umiejętności tworzenia zdrowych relacji oraz dostarczanie pozytywnych emocji.

Dla grup szkolnych proponujemy dwa typy zajęć:

– zajęcia AAE (animal assisted education) – zajęcia edukacyjne z udziałem zwierząt
z programem ukierunkowanym na indywidualne potrzeby danej grupy (dla starszych dzieci)

– zajęcia AAA (animal assisted activity) – zajęcia rekreacyjne z udziałem zwierząt
z programem ukierunkowanym na indywidualne potrzeby danej grupy (dla wszystkich grup wiekowych)

Zapraszamy grupy od 15 do 40 osób.  Na miejscu dzieci zostaną podzielone na mniejsze grupy. W trakcie spotkania planujemy:

  • Wprowadzenie – dzieci zapoznają się z zasadami bezpiecznego obcowania
    ze zwierzętami oraz przestrzenią w której odbywa się spotkanie.
  • Zapoznanie z osiołkami – dzieci dowiadują się o potrzebach i upodobaniach osłów. Zwiedzają stajnię oraz pastwisko. To zazwyczaj pierwsze spotkanie dzieci z dużymi zwierzętami. Jeśli grupa nie jest gotowa na spotkanie ze zwierzętami, przełamujemy lęki poprzez obserwację zwierząt, anegdoty i opowiastki. Jeśli dzieci wykazują gotowość do spotkania z osłami, mają możliwość bezpośredniego z nimi kontaktu, głaskania, czesania, przytulania.
  • Oprowadzanki – każdemu z dzieci proponujemy krótką oprowadzankę na osiołku gdzie dziecko siedzi w specjalnym siodle, przewodnik prowadzi osła a opiekun asekuruje dziecko na osiołku.
  • Animacje – w trakcie kiedy jedna grupa uczestniczy w spotkaniu z osiołkami reszta dzieci ma możliwość obcowania z przyrodą i żywiołami, rozpalamy ognisko, puszczamy gigantyczne bańki. To czas kiedy dzieci swobodnie mogą odkrywać bioróżnorodność łąk poprzez zabawę w zbieranie „sałatki” dla osiołka.
  • Pamiątki – z końcem zajęć dzieci dostają drobne upominki w postaci np.: dyplomu, pocztówki, naklejek z osiołkami.

Spotkanie trwa od 2 do 2,5 godziny.

Foto.: Karolina Kusy